znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KO-OK, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747695
Seat
Cintorínska 36/16, 04412 Nižný Klátov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/41/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
26.08.2015

Date of liquidation start
01.06.2019
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Bc. Metód Korpesio
  born 07.05.1966
  Deposit: 100 EUR
 • Stanislav Zboray
  born 14.06.1959
  Deposit: 100 EUR
 • Mgr. Miroslav Firda
  born 30.01.1981
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • PhDr. Alena Korpesiová
  born 20.01.1970
   From:25.08.2015To:02.04.2017
 • Mgr. Jaroslava Firdová
  born 01.11.1985
   From:03.04.2017To:14.12.2017
 • Bc. Metód Korpesio
  born 07.05.1966
   From:15.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti poskytovania zdravotnej, sociálnej a humanitárnej starostlivosti a pomoci najmä:
- osobám so zdravotným a iným postihnutím,
- osobám v sociálnej núdzi,
- osobám v hmotnej núdzi,
- seniorom,
- zakladanie sociálnych zariadení.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |