znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Literárny týždenník, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747539
Seat
Laurinská 780/2, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
469
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
14.08.2015
Date of cancellation
18.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • IMPRE MEDIA, a.s.
  Potočná 9531/40, 83106 Bratislava-Rača
  IČO: 47249170
 • Spolok slovenských spisovateľov
  Laurinská 780/2, 81101 Bratislava-Staré Mesto
  IČO: 30778166
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Miroslav BEKEČ
  born 17.10.1964
   From:14.08.2015To:02.11.2016

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt aj v oblasti domáceho a zahraničného literárneho umenia :
- organizovanie kultúrnych, vedomostných a spoločenských akcií, najmä seminárov, konferencií, školení a prezentácií
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- spracovanie a realizácia projektov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |