znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
WINGS J&M, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747326
Seat
Radôstka 293, 02304 Stará Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
17/15
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
24.07.2015
Date of cancellation
20.12.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Bc. Jana Frančeková
    born 07.06.1966

Statutory body: Director
  • Mgr. Miriam Hýllová
    born 21.02.1976
     From:24.07.2015To:20.12.2016

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia WINGS J&M, n. o. sa zakladá za účelom poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti so zameraním na:
• realizáciu všeobecne prospešných služieb v oblasti terénna
opatrovateľská služby,
• poskytovanie sociálnych služieb zameraných na opatrovanie seniorov,
detí a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
• poskytovanie služieb, ktoré umožnia občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom
zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou,
• vytváranie klientom rodinné prostredie s dôrazom na súkromie a
bezpečnosť v domácom prostredí,
• zabezpečenie sprievodu na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie
úradných záležitostí,
• pomoc klientom pri bežných úkonoch v domácnosti a starostlivosti
klienta o seba,
• vytváranie nových pracovných miest pre opatrovateľky.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |