znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Barben nezisková organizácia, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747245
Seat
Rudnianská 333, 04951 Brzotín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/32/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
05.08.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Lukáš Benedik
  born 06.12.1995
 • Ľubomíra Maliňáková
  born 25.07.1970
 • Ján Polyák
  born 25.07.1956
 • Mgr. Andrea Benediková
  born 08.12.1974

Statutory body: Director
 • PhDr. Jana Bardounová From:05.08.2015To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
d) ochrana ľudských práv a základných hodnôt
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
f) výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržba a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |