znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NEDU II, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747113
Seat
Kollárová 282/3, 03491 Ľubochňa, Slovenská republika
Website
Registration number
15/15
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
14.07.2015
Date of cancellation
15.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • NEDU II s. r. o.
    Kollárovo námestie 20, 03491 Ľubochňa
    IČO: 47256788
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • JUDr. Rastislav Hanulák
    born 18.08.1980
     From:23.04.2015To:15.07.2016

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia sa zakladá na účely ochrany ľudských práv a
základných slobôd.
2. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby na celom
území Slovenskej republiky s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú
spoluprácu v týchto oblastiach, a to prostredníctvom organizovania
konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií, vedeckých
podujatí, výstav a poradenskej i publikačnej činnosti. Nezisková
organizácia sa zameria najmä na poskytovanie kompletného
informačného servisu a šírenie osvety o ochrane práv národnostných
menšín a etnických skupín, prácu v prospech rovnosti mužov a žien,
aktivity proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii, ako
aj občianskej neznášanlivosti.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |