znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KnowSpot Philanthropy, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747105
Seat
Prielohy 8430/1B, 01007 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
14/15
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
06.07.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr., Ing. Ján Pavlík
  born 06.06.1964
  Deposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Mgr. Naďa Ballayová
  born 26.08.1983
   From:06.07.2015To:22.12.2015
 • Ing. Mgr. Naďa Pavlík
  born 26.08.1983
   From:22.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
1. nekomerčné sprístupňovanie informácií a znalostí prostredníctvom
multimediálnych komunikačných zariadení KnowSpot,
2. vzdelávacie programy zamerané na zvyšovanie gramotnosti v oblasti
vzdelávania, zdravia a kultúry,
3. podpora inovatívneho rozvoja vzdelávania, zdravia a kultúry,
4. realizácia a podpora kampaní v oblasti vzdelávania, zdravia a
kultúry,
5. realizácia podporných projektov v oblasti vzdelávania, zdravia a
kultúry.
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, zdravia a kultúry v celosvetovom rozsahu, s cieľom rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom podporných projektov a kampaní, seminárov, kurzov, školení, diskusií, vzdelávacích a kultúrnych podujatí, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, ako aj projektov zameraných na sprístupňovanie informácií a znalostí prostredníctvom multimediálnych komunikačných zariadení KnowSpot, aktívne prispieva ku globálnemu budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti a poznávaní.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |