znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ICHTHYS n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746923
Seat
Bardejovské Kúpele 1/A, 08531 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
471/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.06.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Peter Exner
    born 18.12.1976

Statutory body: Director
  • Ing. Jozef Ribovič From:16.06.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude v zmysle § 2 ods. 2 zák. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov poskytovať všeobecne prospešné služby:
a) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
b) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
c) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
d) Ochrana ľudských práv a základných slobôd
g) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
f) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |