znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EuroRegio n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746818
Seat
Švermova 1029/10, 977 01 Brezno, Slovenská republika
Website
Registration number
13/2015
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
30.06.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Vladimíra Murínová
    born 10.07.1977

Statutory body: Director
  • Vladimíra Murínová
    born 10.07.1977
     From:30.06.2015To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) humanitná starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, (Zabezpečovanie a realizácia školení a rekvalifikácií, organizácia seminárov a konferencií, informácie o možnostiach rekvalifikácie, jazykových štúdií.)
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) poskytovanie sociálnych služieb.
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |