znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Bella Vita, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746664
Seat
Andyho Warhola 194, 06801 Medzilaborce, Slovenská republika
Website
Registration number
468/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
18.05.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Jana Vajdová
  born 02.11.1983
  Deposit: 50 EUR
 • Ing. Michal Vajda
  born 28.05.1981
  Deposit: 50 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Michal Vajda From:18.05.2015To:09.08.2016
 • Ján Čikovský From:10.08.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na:
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- Ochrana ľudských práv a základných slobôd
- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |