znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Radosť n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746427
Seat
Telgárt č. 150, 97673 Telgárt, Slovenská republika
Website
Registration number
7/2015
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
23.04.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Martin Lunter
    born 21.02.1959
    Deposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Martin Lunter From:23.04.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre seniorov, ktorým zdravotný stav, sociálne zázemie nedovoľuje zotrvať v rodine. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |