znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum NÁRUČ, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746362
Seat
Veľký Lapáš 832, 95104 Veľký Lapáš, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-8/2015
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
13.04.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Žaneta Heřmanová

Statutory body: Director
  • Mgr. Žaneta Heřmanová From:13.04.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Centrum NÁRUČ,n.o. poskytuje pomoc matkám, ktoré sa potrebujú vrátiť po ukončení materskej dovolenky do práce a nemajú kam umiestniť svoje deti. Centrum NÁRUČ, n.o. ponúka deťom celodennú, poldennú, prípadne hodinovú starostlivosť o deti. V mnohých oblastiach bude suplovať služby jaslí i materských škôl. Rodiny môžu v Centre NÁRUĆ, n.o. využiť aj terapeutické a psychologické poradenstvo, či služby profesionálneho mediátora.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |