znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746346
Seat
Podhorská 145, 921 01 Banka, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-237/2015
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
15.04.2015
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Dušan Knap
    born 15.04.1976

Statutory body: Director
  • Dušan Knap From:15.04.2015To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt
2. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva
3. Služby v oblasti rozvoja telesnej kultúry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |