znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BONA fem n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745561
Seat
Piaristická 276/46, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/250-1/2015
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
17.02.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Danica Birošová

Statutory body: Director
  • JUDr. Danica Birošová From:17.02.2015To:

Type of the generally beneficial services
-Poskytovanie všeobecne prospešných služieb pomoci a humanitnej starostlivosti pre osamelé ženy, neúplné rodiny , rodiny so zdravotne postihnutými členmi a dôchodcov
- Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti organizovania kurzov, školení a seminárov
- Poskytovanie všeobecne prospešných služieb pri krátkodobej opatere detí a starších osôb
- Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti organizovania kongresov a výstav
- Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania a výchovy za účelom zvyšovania právneho povedomia ohrozených skupín obyvateľstva
- Poskytovanie všeobecne prospešných služieb vydavateľská činnosť, vydávanie informačného občasníka o činnosti neziskovej organizácie
- Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti organizovania kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti telesnej kultúry, cvičenie a pohybové aktivity pre ženy a dôchodcov
- Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vyučovania v odbore tanečného umenia pre mládež

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |