znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KLV Plus n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745421
Seat
J.Kráľa 43/6, 936 01 Šahy, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-1/2015
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
03.02.2015
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Beáta Hokszová
    born 01.07.1979
    Deposit: 50 EUR
  • Ladislav KardosDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Ladislav Kardos From:03.02.2015To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie KLV Plus n.o. je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Cieľom organizácie a medzi jej hlavné činnosti patrí podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít. Organizácia má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, spoločenských potrieb obyvateľov obce Kamenín a okolia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |