znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Barbora
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745404
Seat
Kukučínova 617/5, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Website
Registration number
455
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.01.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Andrea HELDOVÁ

Statutory body: Director
 • Katarína HLAVANDOVÁ From:28.01.2015To:31.03.2017
 • Marián Hletko
  born 21.12.1985
   From:31.03.2017To:13.08.2019
 • Mgr. Andrea Heldová
  born 25.04.1985
   From:13.08.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, besied, stretnutí a osvetových podujatí so zameraním na ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt, históriu baníctva a mineralógiu,
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí,
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov,
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva s cieľom prezentácie regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |