znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EmMa, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745366
Seat
Stred 392, 02354 Turzovka, Slovenská republika
Website
Registration number
4/15
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
28.01.2015
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ema Hrušková
    born 29.02.1984
  • Ján Piatek

Statutory body: Director
  • Mgr. Ema Hrušková
    born 29.02.1984
     From:28.01.2015To:16.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia EmMa, n. o. bude poskytovať všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. V tejto oblasti sa bude zameriavať:
- na zvýšenie dostupnosti a realizovanie činnosti opatrovateľskej
služby,
- na poskytovanie všeobecného a sociálneho poradenstva,
- s odbornou pomocou našich opatrovateliek umožniť občanom ZŤP, občanom
s nepriaznivým zdravotným stavom, osamelým a seniorom zotrvať vo
svojej rodine a komunite a vytvárať klientom rodinné prostredie,
- na zabezpečenie pomoci pri návštevách úradných, zdravotníckych a
kultúrnych inštitúcií,
- na pomoc pri bežných domácich úkonoch ako je pranie, varenie,
žehlenie, upravovanie, čistenie v domácnosti, pomoc pri osobnej
hygiene.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |