znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
B - PHYX, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745293
Seat
Rázusova 28, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/3/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
26.01.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jaroslav JánošíkDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Jaroslav Jánošík From:21.01.2015To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochrana zdravia obyvateľstva
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- podpora a rozvoj osvety a vzdelanosti občanov Slovenskej republiky
- vzdelávanie, výchova a rozvoj vedomostí
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- organizovanie osvetových školení a seminárov
- výchova a podpora nadaných a talentovaných detí, žiakov a študentov
- podpora regionálnych stratégií v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, zamestnanosti pôdohospodárstva, životného prostredia a rozvoja vidieka
- vzdelávanie prostredníctvom organizovania seminárov, workshopov, konferencií a obdobných podujatí
- poskytovanie odborného poradenstva v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, zamestnanosti pôdohospodárstva, životného prostredia a rozvoja vidieka
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- podpora a rozvoj vidieka, pôdohospodárstva, agroturistiky a životného prostredia a súvisiacich oblastí
- podpora rozvoja bývania

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |