znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744955
Seat
Polianky 5, 84101 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Website
Registration number
454
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
07.01.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Ján KOPČÍK
    born 11.07.1972

Statutory body: Director
  • Mgr. Mária KOPĆÍKOVÁ From:07.01.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a seminárov, organizovanie výmenných pobytov so zameraním na ochranu ľudských práv a slobôd,
- organizovanie prezentácií, seminárov a podujatí so zameraním na psychické zdravie a znižovanie negatívnych v spoločnosti,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy,
- spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií aj prostredníctvom internetu a drobných tlačovín
a ďalšie služby v oblasti poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti,
- psychoterapia,
- služby klinického psychológa,
- psychodiagnostika,
- psychologické poradenstvo.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |