znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZAMOYSKI INŠTITÚT, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744947
Seat
Vyšné Ružbachy 101, 06502 Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
Website
Registration number
452/2014
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
31.12.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Radoslav Babjarčík
    born 20.07.1979

Statutory body: Director
  • Radoslav Babjarčík From:31.12.2014To:

Type of the generally beneficial services
1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
2. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
3. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
4. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |