znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
ZAMOYSKI INŠTITÚT, n.o.
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
45744947
Sídlo
Vyšné Ružbachy 101, 06502 Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
452/2014
Registrový úrad
Okresný úrad Prešov
Dátum vzniku
31.12.2014

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Radoslav Babjarčík
    nar. 20.07.1979

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Radoslav Babjarčík Od: 31.12.2014Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
2. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
3. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
4. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |