znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia KAPOS
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744670
Seat
Vajnorská 98/C, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
451
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
12.12.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Ján Korecký
    born 09.05.1951

Statutory body: Director
  • PhDr. Ján KORECKÝ From:12.12.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na oblasť klasickej hudby a spevu:
- organizácia kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí,
- verejné predvádzanie špičkových diel slovenskej a svetovej klasickej hudobnej tvorby a zvyšovanie vedomostnej úrovne verejnosti,
- šírenie hodnôt, rozvíjanie a zušľachťovanie morálnych aspektov bytia prostredníctvom umenia,
- vytváranie kvalitného kultúrneho prostredia potrebného na ďalší rozvoj klasickej hudobnej scény.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |