znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zabudnutá Čertež, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744301
Seat
Habura 263, 06752 Habura, Slovenská republika
Website
Registration number
445/2014
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
15.11.2014
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Daniela ZápotockáDeposit: 2500 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Sergej Zápotocký From:22.10.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie týchto služieb:

- podporovať využitie historicko-spoločenského potenciálu osobností politického, kultúrneho a spoločenského diania, ktoré žili a pôsobili v obci Čertižné, menovite A. I. Dobrianského, M. Beskyda a I. Chanáta, a ich odkazu pre súčasné generácie pre zatraktívnenie tohto územne okrajového priestoru Slovenskej republiky so zameraním sa na rozvoj turistického ruchu a cezhraničnej spolupráce na slovensko-poľskom pomedzí

- popularizovať vklad týchto osobností pri rozvoji národného uvedomenia sa, s ambíciou obnoviť hrdosť na odkaz svojich predkov a tu žijúceho obyvateľstva, ale aj ľudí s koreňmi v tmoto kraji

- vytvoriť v Čertižnom obecné centrum pamäti, ktoré bude stálou historickou expozíciou, pripomínajúcou vývoj obce v čase a priestore a ktoé bude zároveň plniť funkciu centra informácií pre turistov, ktorí navštívia tento kraj.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |