znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
AdBird.sk, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744165
Seat
Za kalváriou 441, 02942 Bobrov, Slovenská republika
Website
Registration number
17/14
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
06.10.2014
Date of cancellation
01.02.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • AdBird.sk, s. r. o.
    Za kalváriou 441, 02942 Bobrov
    IČO: 47812699
    Deposit: 100 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Peter Karkoška From:06.10.2014To:01.02.2017

Type of the generally beneficial services
a) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva:
- organizovanie čistenia brehov vodných nádrží, riek, studničiek
a lesov,
- organizovanie výsadby mladých stromčekov v odlesnených
oblastiach a v oblastiach postihnutých veternou kalamitou,
- prostredníctvom propagačných materiálov zvyšovať povedomie
verejnosti o potrebe ochrany životného prostredia, najmä v
oblasti separácie odpadu a v oblasti úspory energie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |