znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CENTRUM NEZÁBUDKA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744025
Seat
Slovienska 5/C, 84110 Bratislava-Devín, Slovenská republika
Website
Registration number
443
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
12.09.2014
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Andrea ŠULÍKOVÁ
  • Ing. Františka LACHKOVIČOVÁ
    born 19.06.1957
  • Emma Louise ORGAN

Statutory body: Director
  • Andrea ŠULÍKOVÁ From:12.09.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, besied, prezentácií, osvetových podujatí a konverzácii za pomoci dobrovoľníkov aj zo zahraničia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |