znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
FBU n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743835
Seat
Letišná 1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-228/2014
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
22.08.2014
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Patrik Juriga
  • Mário Juriga
    born 04.12.1989
  • Roman Krajňák

Statutory body: Director
  • Ľubica Šipulová From:22.08.2014To:15.07.2015

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |