znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zajtrajšie noviny, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743681
Seat
Irkutská 1400/8, 04012 Košice-Nad jazerom, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/17/2014
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
01.08.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Peter KövérDeposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
 • PhDr. Peter Kövér
  born 30.11.1971
   From:01.08.2014To:02.12.2018
 • PhDr. Peter Kövér
  born 30.11.1971
   From:03.12.2018To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |