znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KIRKOV SPORTS ACADEMY, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743592
Seat
Sibírska 11198/37, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
432/2014
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.07.2014
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Mário Kirkov
    born 07.04.1974
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Mário Kirkov From:16.07.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby samostatne alebo v spolupráci s občianskymi združeniami a inými nadáciami, inštitúciami a inými zariadeniami, podieľať sa na projektoch zameraných na rozvoj telesnej kultúry detí, mládeže a dospelých v oblasti športu, športového vyžitia, organizácie športových podujatí, súťaží, kurzov, školení poradenstva a tréningových proscesov a v tomto rozsahu ich zabezpečovať.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |