znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Best friends Kids Club n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743576
Seat
Jána Prháčka 20, 91105 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/240-8/2014
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
14.07.2014

Founders (Legal persons)
  • Best friends s.r.o.
    Ján Prháčka 20, 91105 Trenčín
    IČO: 47555629
    Deposit: 1000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Katarína Pozorová From:14.07.2014To:

Type of the generally beneficial services
- Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
- nezisková organizácia poskytuje celodennú starostlivosť o dieťa, počas ktorej je deťom poskytnutý výučbový program zameraný na maximálne využitie ich prirodzeného potenciálu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |