znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Best English Nitra, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743436
Seat
Sídl. Lúky 1115/23, 95201 Vráble, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-17/2014
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
30.06.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Michaela Baráthová

Statutory body: Director
  • Michaela Baráthová From:30.06.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby na podporu:
1. tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných
a kultúrnych hodnôt
2. vzdelávania a výchovy
3. výskumu, vývoja a informačných služieb
4. regionálneho rozvoja a zamestnanosti

V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať najmä tieto všeobecne prospešné služby:
1. organizovanie seminárov, školení, kurzov a prezentácií najmä za
účelom zvyšovania všeobecnej gramotnosti, komunikačných schopností
a celkového životného štandardu
2. organizovanie kurzov anglického jazyka pre dospelých za účelom
zvýšenia ich uplatnenia na pracovnom trhu
3. organizovanie kurzov anglického jazyka pre deti a mladých dospelých
4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti cielenej na zvýšenie
všeobecnej gramotnosti u detí a mladých dospelých
5. poradenstvo v oblasti vzdelávania a učenia sa
6. poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a tlačovín
7. analýzy, rozbory, prieskumy a realizácia projektov, najmä v oblasti
vzdelávania.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |