znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ideálne mesto 21. storočia n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743266
Seat
Záhradná 1377/5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Website
Registration number
440
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
09.06.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. arch. Nikola WINKOVÁ
  • Ing. arch. Igor HIANIK

Statutory body: Director
  • Ing. arch. Igor HIANIK From:09.06.2014To:13.12.2017
  • Ing.arch. Igor HIANIK
    born 17.07.1984
     From:13.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvýšenie vedomostnej úrovne aj v oblasti architektúry, urbanizmu a umenia:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí, organizovanie seminárov, prednášok a školení
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |