znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum Mokosha, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742928
Seat
Klimkovičova 17, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/8/2014
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
02.04.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Jana Papcunová
    born 01.03.1980
  • PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.
    born 28.05.1981

Statutory body: Director
  • Mgr. Jana Papcunová From:02.04.2014To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, realizácia a podpora projektov zameraných na uchovanie a rozvoj duchovných, kultúrnych a spoločenských hodnôt
- podpora a organizovanie zdravotných, sociálnych, charitatívnych a dobročinných podujatí, ktoré poskytujú ochranu, liečbu a výchovu ľudí k duchovným hodnotám a zdravému životnému štýlu.
- podpora a organizovanie poradenských, konzultačných, tréningových a koučovacích služieb v oblasti rozvoja osobnosti, zdravého životného štýlu, telesnej kultúry a zdravej výživy .
- vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
- verejnoprospešné práce na poli ochrany menšín, kultúry, vzdelávania a ochrany životného prostredia, dobročinnosti (charita) a budovanie občianskej spoločnosti
- publikačná a vydavateľská činnosť
- vzdelávacia a školiaca činnosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |