znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"SEN O ZDRAVÍ", n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742561
Seat
Hviezdoslavova 37/46, 09101 Stropkov, Slovenská republika
Website
Registration number
409/2014
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
15.01.2014

Founders (Legal persons)
  • ZO OZ KOVO Tesla, a.s., organizačná jednotka odborového združenia
    Hviezdoslavova 37/46, 09101 Stropkov
    IČO: 17052629
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Michal Viravec From:15.01.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia "SEN O ZDRAVÍ", n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby na podporu znevýhodnených občanov a mládeže a ich zapájanie do vzdelávacích aktivít a zdraviu prospešných činností za účelom ich lepšej realizácie v spoločnosti, na podporu kultúrnych, spoločenských a telovýchovných podujatí spojených so vzdelávacími aktivitami a organizovanie aktivít smerujúcich k rozvoju a podpore vzdelávacích činností v regióne.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |