znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Addwork
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742481
Seat
Tallerova 5/10, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
432
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
03.01.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Andrej Solár
    born 28.02.1986

Statutory body: Director
  • Ing. Andrej SOLÁR From:03.01.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu so zámerom pre lepší výber smerovania pracovného života,
- spracovanie a realizácia projektov
a ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových podujatí, výstav, prezentácií a stretnutí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |