znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
I Love Photography, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742243
Seat
Ul. Mierová 932, 05921 Svit, Slovenská republika
Website
Registration number
405/2013
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
17.12.2013
Date of cancellation
23.06.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Dávid Tatarčiak
  • Tomáš Rázga

Statutory body: Director
  • Dávid Tatarčiak From:11.12.2013To:22.06.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia I Love Photography, n.o. poskytuje:

1. klubová činnosť pre jednotlivé vekové a sociálne skupiny
2. podpora fotonadšencov, ktorí chcú pomôsť rozvíjať myšlienku I Love Photography, n.o. vo svojom okolí
3. rekreačné a vzdelávacie pobyty a tábory, tvorivé dielne
4. športové, kultúrne a spoločenské eventy v rámci I Love Photography, n.o.
5. formálne a neformálne vzdelávanie mládeže a dospelých, tvorba vzdelávacích materiálov
6. tvorba a spracovanie projektov
7. organizovanie výstav a propagácia prezentácií súborov diel rôznych autorov a členov I Love Photography, n.o.
8. doplnková podnikateľská činnosť na zabezpečenie vlastných zdrojov pre realizáciu cieľov a poslania I Love Photography, n.o.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |