znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDURES, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742162
Seat
Velušovce 250, 95501 Velušovce, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-16/2013
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
04.12.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Mário Pätoprstý, PhD.Deposit: 50 EUR
  • MUDr. Peter BlaškoDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Mário Pätoprstý, PhD. From:04.12.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |