znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EZRA, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742138
Seat
Jesenského 11, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
12/13
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
03.12.2013

Founders (Legal persons)
  • Gréckokatolícka cirkev, farnosť Martin
    Jesenského 4350/11, 03601 Martin
    IČO: 37801783
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Dipl.-Theol. Univ. Miroslav Macko From:03.12.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. V tejto oblasti bude nezisková organizácia poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:
- organizovanie kurzov pre snúbencov a manželské páry, mládež,
katechézy pre dospelých, duchovné obnovy,
- zriadenie záujmových klubov pre deti, mládež a seniorov,
- organizovanie kultúrnych, duchovných a športových podujatí,
- pomoc pri duchovnom raste a výchove detí a mládeže,
- spoluorganizovanie tvorby alebo obnovy kultúrnych a duchovných
objektov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |