znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA FIFFBA v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742111
Seat
Bratislavská 57, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
425
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
25.11.2013
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
16.07.2014
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Katarína HUSZÁROVÁ

Statutory body: Director
  • Katarína HUSZÁROVÁ From:25.11.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, stretnutí so zameraním na kultúrnu tvorbu,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, festivalov, koncertov, prezentácii s cieľom propagácie svetových, duchovných a kultúrnych hodnôt a slovenskej kultúry doma a v zahraničí.
Ďalšie odborné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- informovanie o hore uvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |