znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Gaudeo n.o." v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741824
Seat
Ul. Jilemnického 4/2, 01851 Nová Dubnica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/229-18/2013
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
24.10.2013
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Branislav Cvacho

Statutory body: Director
  • Mgr. Branislav Cvacho From:24.10.2013To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom publikačných a prezentačných činností
- ochrana ľudských práv a základných slobôd prostredníctvom poradenských služieb
- vzdelávanie, výchova a to najmä:
- poskytovanie vzdelávania pre verejnú správu
- vzdelávanie pre sociálne exkludované skupiny
- organizovanie seminárov, workshopov a tréningov
- výskum, vývoj, informačné služby a informačné služby v prospech Trenčianskeho regiónu
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom poradenských služieb a činností

•Gaudeo n.o. bude vykonávať podnikateľskú činnosť :

Činnosť podnikateľsky´ch, organizačny´ch a ekonomicky´ch poradcovBack
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |