znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KAKUTO DOJO Prešov, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741743
Seat
Masarykova 2722/22, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
399/2013
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
24.09.2013
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Marek Migaš
    born 02.05.1978
    Deposit: 33 EUR
  • Mgr. Oliver MigašDeposit: 33 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Marek Migaš From:24.09.2013To:

Type of the generally beneficial services
a) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, športových aktivít v oblasti - bojové umenia.
b) Propagácia, reklama a iné marketingové aktivity v oblasti rozvoja športu
c) Transfer informácií - finančné mechanizmy Európskej únie a iné nástroje Európskeho hospodárskeho priestoru

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |