znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia L plus S
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741611
Seat
Nám. 1.mája 5, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
418
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
02.09.2013

Founders (Legal persons)
  • FORZA, a.s.
    Skuteckého 6866/23, 97401 Banská Bystrica
    IČO: 36035092
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ján KOVÁČIK From:02.09.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských, osvetových podujatí, výstav, prezentácií
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- služby v oblasti poskytovania informácií o uvedených aktivitách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |