znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia EKOFOND plus
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741514
Seat
Bajkalská 29/D, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
417
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.08.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Helena PROKOVÁ MALIŠOVÁ
    born 16.10.1978
  • Ing. Eva GULIKOVÁ

Statutory body: Director
  • Rastislav GULIKA From:21.08.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na ochranu ľudských práv a základných slobôd:
- organizácia osvetových podujatí zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti a energetických služieb,
- organizácia prezentácií, výstav, stretnutí zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia,
- organizovanie seminárov, školení, kurzov,
služby v tvorbe a ochrane životného prostredia a ochrane zdravia obyvateľstva:
- poskytovanie informácii o vyššie uvedených aktivitách,
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- služby zamerané na realizáciu spoločenskej zodpovednosti subjektov pôsobiacich na Slovensku.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |