znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IKARIA - Európska Vysoká škola letectva, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741468
Seat
Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-213/2013
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
20.08.2013
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Dušan Budzak
  • Jana Turečková
    born 21.02.1963
  • Ing. Ľubomír Hlaváč
  • Ing. Danka Ondrušová

Statutory body: Director
  • Ing. Danka Ondrušová From:15.08.2013To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je zriadenie Európskej Vysokej školy letectva.

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby:

1.v oblasti vzdelávania a výchovy odborníkov s
vysokoškolským vzdelaním I. a II. stupňa v technických
a v spoločenských odboroch
2. v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a
informačných služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |