znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Rafael, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741387
Seat
Medená 18, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
415
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
02.08.2013

Founders (Legal persons)
  • Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o.
    Medená 18, 81102 Bratislava-Staré Mesto
    IČO: 47239638
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Jana HODEKOVÁ From:02.08.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |