znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LÁSKA VIERA NÁDEJ n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741131
Seat
Somolického 759, 03901 Turčianske Teplice, Slovenská republika
Website
Registration number
8/13
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
12.06.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mária Zéthyová
    born 23.06.1956

Statutory body: Director
  • Mária Zéthyová From:12.06.2013To:

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie celodennej sociálnej služby pre dospelých so 4, 5 a 6 stupňom sociálnej odkázanosti. Organizácia poskytuje pomoc pri odkázanosti klienta na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a osobné vybavenie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |