znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemo, n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741042
Seat
Domovina 424, 97243 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/221-10/2013
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
22.05.2013
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Milan Žiško
    born 05.06.1962
    Deposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Milan Žiško From:22.05.2013To:

Type of the generally beneficial services
poskytovanie služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- poskytovanie pomoci pri vyhľadávaní opustených, nezvestných detí a mládeže a ich rodinám
- prevádzkovanie chránenej dielne

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |