znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDUpro, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740470
Seat
Moravský Svätý Ján 769, 90871 Moravský Svätý Ján, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-206/2013
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
18.02.2013
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
15.07.2015
Date of liquidation end
16.09.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Tibor Beňa

Statutory body: Director
  • Mgr. Alena Štefániková From:18.02.2013To:15.07.2015

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
2. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné
služby,
3. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
4. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt,
5. služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti,
6. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana
zdravia obyvateľstva.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |