znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia ADI v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740356
Seat
Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
404
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
01.02.2013
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Matúš NÁVRAT
    born 09.01.1980

Statutory body: Director
  • Ing. Pavel VLČEK From:01.02.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na regionálny rozvoj a zamestnanosť:
- organizovanie konferencií, seminárov, stretnutí, prezentácií,
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb zamerané aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry:
- analýzy, rozbory, prieskumy, stanoviska, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |