znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Fan Club Slávia Svidník n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740186
Seat
Ul. Sov. Hrdinov 102, 08901 Svidník, Slovenská republika
Website
Registration number
380/2013
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
14.01.2013
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • VK Slávia Svidník, s.r.o.
    Karpatská 804/10, 08901 Svidník
    IČO: 44826044
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Jozef Dirga From:14.01.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácie poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti - kultúrna a spoločenská činnosť, rozvoj vzdelávania, výchova a rozvoj telesnej kultúry, a to za účelom:
- podpory znevýhodnených občanov a mládeže a ich zapájanie do vzdelávacích, športových aktivít za účelom ich lepšej realizácie v spoločnosti,
- podpory kultúrnych, spoločneských a telovýchovných podujatí spojených so športovými aktivitami
- organizovania aktivít smerujúcich k rozvoju a podpore športových činností v regióne

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |