znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Karpatská, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740178
Seat
Letná 27, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/1/2013
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
31.01.2013

Founders (Legal persons)
  • Karpatská nadácia
    Letná 27, 04001 Košice-Staré Mesto
    IČO: 31995420
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • PhDr. Laura Dittel From:14.01.2013To:

Type of the generally beneficial services
- Zviditeľňovanie významu neziskových organizácií pre všestranný rozvoj regiónu a podpora ich vnútorného rozvoja a posilňovania,
- rozvoj dobrovoľníctva a podpora svojpomoci,
- podpora darcovstva, partnerstiev a spolupráce rôznych sektorov spoločnosti,
- vytváranie platformy pre diskusie na vážne spoločenské témy, spoločné plánovanie, zdieľanie a výmenu skúsenosti, informácií a hľadanie riešení
- podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |