znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INSPIRE n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740119
Seat
Športová ulica 198/2, 95145 Horné Lefantovce, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-1/2013
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.01.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter PaulovičDeposit: 10 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Peter Paulovič
    born 01.07.1981
     From:09.01.2013To:
    Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby ako sú najmä:
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |