znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740020
Seat
Ul. SNP 1079/79, 07501 Trebišov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/38/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.12.2012

Founders (Legal persons)
 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
  Ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov
  IČO: 36597376
  Deposit: 100 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Ján Janovčík From:19.12.2012To:17.11.2014
 • MUDr. Vladimír Dvorový, MPH From:18.11.2014To:24.01.2018
 • MUDr. Juraj Bazár
  born 04.07.1968
   From:25.01.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany zdravia, materiálnej podpory zdravotnej starostlivosti, poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |